Danh sách trường Top 3 Hàn Quốc ra CODE VISA

Cao đẳng Shingu – Shingu College (신 구 대 학 교)
Đại học Sungkyul – Sungkyul university (성 결 대 학 교)
Đại Học Changshin – Changshin university (창 신 대 학 교)
Đại Học Chodang – Chodang university (초 당 대 학 교)
Đại Học Daegu Haany – Daegu Haany university (대 구 한 의 대 학 교)
Đại học Kyonggi – Kyonggi university (경 기 대 학 교)
Đại Học Songgok – Songgok university (송 곡 대 학 교)
Đại học Dongguk – Dongguk university (동 국 대 학 교)
Đại học Halla – Halla university (한 라 대 학 교)
Đại Học Seoul Hanyoung – Seoul Hanyoung university (서 울 한 영 대 학 교)
Đại học Hosan – Hosan university (호 산 대 학 교)
Cao đẳng Jeonju Kijeon – Jeonju Kijeon university (전주기전대학)
Đại học Khoa học và Công nghệ Daejeon – Korea University of Science and Technology (과 학 기 술 연 합 대 학 원 대 학 교)
Đại học Masan – Masan university (마 산 대 학 교)
Học viện Công nghệ Quốc gia Kumoh – Kumoh National Institute Of Technology (금 오 공 과 대 학 교).
Đại học Văn hóa Keimyung – Keimyung College University (계 명 문 화 대 학 교)
Đại học Woosuk – Woosuk university (우 석 대 학 교)
Đại Học Yong In – Yong In university (용 인 대 학 교)
Đại học Nữ Dongduk – Dongduk Women’s University (동 덕 여 자 대)
Cao đẳng Koje – Koje college (거 제 대 학 교)
Cao đẳng Công giáo Sangji – Catholic Sangji College (가 톨 릭 상 지 대 학 교)
Cao đẳng Shin Ansan – Shin Ansan University (안 산 대 학 교)
Học viện Truyền thông và Công nghệ Seoul – Seoul Media Institute of Technology (SMIT) (서 울 미 디 어 대 학 원 대 학 교)
Đại học Catholic Busan – Catholic University of Pusan (카 톨 릭 부 산 대 학 교)
Đại học Seojeong – Seojeong university (세 종 대 학 교)
Đại học Songwon – Songwon university (송 원 대 학 교)
Đại học Suwon – The university of Suwon (수 원 대 학 교)
Đại học Ulsan – Ulsan university (울 산 대 학 교)
Đại học Youngsan – Youngsan university (영산대학교)
Đại học Quốc gia Kongju – Kongju National University (국 립 공 주 대 학 교)
Đại học Kunjang – Kunjang university college (군 장 공 업 전 문 대 학)

Các bạn cần tư vấn du học hàn quốc hãy liên hệ 0918256000, chúng tôi đảm bảo hoàn thiện hồ sơ, cấp code nhanh chóng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

danh-sch-trng-top-3-hn-quc-ra-code-visa