Nội dung dịch vụ:

 • Lập và gởi các loại hồ sơ, giấy tờ theo yêu cầu của cơ quan thuế
 • Lập và gởi các loại báo cáo thuế hàng tháng, quý theo quy định. (gồm thuế GTGT, TNCN, tạm tính TNDN)
 • Hướng dẫn viết hoá đơn và  lập các loại chứng từ theo quy định.
 • In phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất theo chứng từ gốc của đơn vị.
 • Phân loại, sắp xếp và đóng chứng từ theo tháng.
 • Hoàn chỉnh và in các loại sổ sách kế toán theo quy định hiện hành.
 • Cử người trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu.
 • Tư vấn những vấn đề liên quan đến quy định về thuế, lao động khi đơn vị có yêu cầu.

Ghi chú:

 • Biểu phí ngành sản xuất và ngành xây dựng còn phụ thuộc vào đặc thù sản xuất và tính chất công trình.
 • Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và các loại thuế DN phải nộp cho cơ quan thuế.
 • Biểu phí còn phụ thuộc vào tình hình đặc thù của từng doanh nghiệp.