Tag Archives: Các bước thành lập công ty

Các bước thành lập công ty

Trên thực tế, tại các tỉnh thành phố như Hà Nội, Hồ Chí Minh việc thành lập công ty đã được cải tiến bằng cách đăng ký trước qua mạng. Vì vậy các bước thành lập công ty cụ thể như sau: Bước 1. Người thành lập công ty hoặc người được ủy quyền gửi […]

cc-bc-thnh-lp-cng-ty