BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

Gói 1

 • Giấy đăng ký kinh doanh
 • Dấu tròn công ty
 • Đăng bố cáo điện tử
 • Kê khai thuế Môn Bài
 • Mở tài khoản ngân hàng
 • (3-5 ngày làm việc)

  999.000 đ

Gói 2

  • Giấy đăng ký kinh doanh
  • Dấu tròn công ty
  • Đăng bố cáo điện tử
  • Kê khai thuế Môn Bài
  • Mở tài khoản ngân hàng
  • Văn phòng ảo (1 năm)
  • Chữ ký số (1 năm)
  • 1000 hóa đơn điện tử
  • (không thời hạn)

  (7-15 ngày làm việc)
  3.999.000 đ

Gói 3

  • Giấy đăng ký kinh doanh
  • Dấu tròn công ty
  • Đăng bố cáo điện tử
  • Kê khai thuế Môn Bài
  • Mở tài khoản ngân hàng
  • Văn phòng ảo (1 năm)
  • Chữ ký số (1 năm)
  • 1000 hóa đơn điện tử
  • (không thời hạn)

  (3-5 ngày làm việc)
  7.999.000 đ